TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések


Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön

Projekt fontosabb adatai:

Kedvezményezett neve: Sükösd Nagyközség Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás, TOP-2.1.3-16-BK1 kódszámú felhívás

Projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön

A szerződött támogatás összege: 50.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 A projekt tartalmának bemutatása:

Első lépcsőben a két legkritikusabb csomópont rendezése a feladat. A beavatkozás eredményeként rendezett, a falusias környezetbe jól illeszkedő burkolt meder és befogadó csomópont alakul ki, megfelelő méretű átereszekkel. A mederburkolást a rendkívüli kis esés és a fenntartási munkák egyszerűsége indokolja.


Dózsa György – Templom utcai csomópont:

Az 51. számú országos közút és a befogadó Dunavölgyi Főcsatorna közötti mederszakasz erősen benőtt fás szárú növényzettel, szinte a vízfolyás megközelíthetetlen. A közúti műtárgy kifolyási végétől teljes szélességben rendezési munkálatokra kerül sor (növényzetirtás, tuskózással együtt) a befogadóig. Az irtást követnie kell egy vízfolyás rendezési munkának. Rendezendő szakasz hossza 215 m. Még itt az alsó szakaszon a szennyvízátemelő megközelítését biztosító áteresz cserére szorul.

A főút feletti része a csatlakozó árkok és műtárgyak rendszere nem összehangolt, ezért időszakos elöntések keletkeznek veszélyeztetve a 145 házszámú ingatlant. A közútra merőleges árokszakasz 60 m hosszban történő visszabontására és újraépítésére, áteresszel és burkolt mederrel történik. A főúttal párhuzamos útárok mindkét irányban 50-50 m hosszban burkolattal kerül ellátásra, a szakaszon belül lévő átereszek átépítésével.

A burkolatépítési munkák befejeztével a környező terep igazításával a felszíni vizeket az árkok irányába terelik.


Dózsa György – Szabadság utcai csomópont:

A Dunavölgyi Főcsatorna és főút műtárgya közötti árokszakasz nagyon benőtt, beláthatatlan, hordalékkal töltődött. Ezen a szakaszon teltes növényzetirtást és tuskózást kell végrehajtani, majd ezt követi egy mederrendezés. A szakasz hossza 175 m.

A közút K-i oldalán, a felszínen aránylag egy rendezett, épített környezet található, de ez egy nem funkcionáló vízelvezető rendszerrel rendelkezik.

A 185 házszámú ingatlanban vegyesbolt működik, parkolóval ellátott. Magában a Szabadság utcában nincs vízelvezető elem, a lefolyó csapadékvíz az úttesten érkezik a csomópontba. Bolt parkolójának sarkában található egy víznyelőrács, mely nem képes az érkező vízmennyiséget befogadni, jelentősebb csapadék esetén garantált az elöntés.

A parkoló alsó szélében a Szabadság utca burkolatot teljes szélességben átérő, 5,0 m hosszú, minimum 60 cm széles rács beépítésére és annak bekötésére kerül sor a közút alatt átvezető műtárgyba (15 m csatorna).

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 673 fm


2018-04-18 10:36


Vissza