TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00035 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése


Sükösdi Általános Iskola sportcsarnokának energetikai korszerűsítése

Projekt fontosabb adatai:

 

Kedvezményezett neve: Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat

 

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú

felhívás, TOP-3.2.1.-15-BK1 kódszámú felhívás

 

Projekt címe:Sükösdi Általános Iskola sportcsarnokának energetikai korszerűsítése

 

A szerződött támogatás összege: 114.612.760,- Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019.01.15.

 

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1.-15-BK1-2016-00035

 A projekt tartalmának bemutatása:

 

Jelen projekttel a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat a tulajdonában lévő 6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 123. szám alatti iskolai tornacsarnok épületenergetikai fejlesztését valósítja meg. A projekt megvalósításának indokaként szolgál, hogy az épület jelenleg nem felel meg az energiatakarékosság feltételeinek. Az épület hőszigeteléssel nem rendelkezik, fűtésrendszere és nyílászárói elavultak, energiahatékonysági mutatói rosszak. Az épület fenntartása ily módon nagy energia-vesztességgel és magas költségekkel jár az önkormányzat számára. A projekt elsődleges célcsoportja a nagyközségi általános iskola tanulói, dolgozói, valamint az időszakos látogatók, használók. A megvalósítási és az azt követő fenntartási időszakban a projekt közvetlen célcsoportjába több száz fő tartozik. A projekt hatásterülete azonban nemcsak a megvalósulás helyszínére terjed ki, közvetve elősegíti Sükösd és a környező települések lakosságának életminőség javítását.

A projekt során az alábbi projektelemek valósulnak meg:

- Külső nyílászárók cseréje; - Külső hőszigetelés; - Födémszigetelés; - Fűtési rendszer korszerűsítés: kondenzációs kazán telepítése; - Használati meleg vízrendszer korszerűsítés; - LED-es világítási rendszer kiépítése; - Akadálymentesítés: projektarányosan tervezett, mert jelenleg az épület nem akadálymentesen megközelíthető; - Napelemes rendszer telepítése.

A közel negyven évvel ezelőtt épült sportcsarnokon felújítás, korszerűsítés az eltelt évtizedek alatt nem történt, a sportpadló felújítása az egyetlen fejlesztés, ami megemlíthető az elmúlt időszakból.

Jelentős előrelépés volt 2015-ben ugyanakkor, hogy a nagyközség KEOP pályázaton elnyert támogatásból a település közintézményeire napelemes rendszereket telepíthetett, így a megújuló energiaforrás bevonása az épület energiaellátó rendszerébe megtörtént – a középületenergia-hatékonyságán azonban ez nem javított. Az elöregedett nyílászárók, kopolit üvegfalak, valamint az egy rétegű üvegezéssel készült acél keretszerkezetű ablakok mind cserére szorulnak, energiahatékonysági szempontból is rendkívül korszerűtlenek.

Bízunk benne, hogy a tornacsarnok fejlesztésével hosszú ideig tudjuk korszerűen a nagyközségi általános iskola tanulói, dolgozói, valamint az időszakos látogatók, használók igényeit kielégíteni.

 

Projekttel kapcsolatos „pótberuházás”:

 

A sportcsarnok épületére tervezett eredeti műszaki tartalom kivitelezése 2017. év végére megvalósult. Az összes beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az önkormányzat 3.668.270,- Ft tartalékot képzett projektszinten. A fennmaradó támogatási összeget továbbra is a sportcsarnok fejlesztésére kívánta az Önkormányzat felhasználni, így egy 4,32kWp teljesítményű, hálózatra kapcsolt, 16 modulból álló polikristályos napelemes (fotovoltaikus) rendszer került telepítésre az épületre.

Sükösd Nagyközség Önkormányzata ezzel a beruházással is a villamosenergia igény környezetbarát módon történő kiváltását kívánja elősegíteni. Önkormányzatunk a pótberuházást a projekt mérföldköveiben meghatározott időpontig, 2018.12.31.-ig elvégezte, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

 


2019-03-11 15:36


Vissza