Képviselő-testületi ülés


2018. október 10-én (szerda) 16.00 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívom a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. október 10-én (szerda) 16.00 órától tartandó Képviselő-testületi ülésére

 

 

Helye: Sükösdi Polgármesteri Hivatal (Sükösd, Dózsa György u. 201. Polgármesteri iroda)

 

Napirend:

 

 

1)     Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (nyílt ülésrész)

2)     A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (nyílt ülésrész)

3)     Rendeletalkotás a szociális tűzifával összefüggésben a szociális rászorultság részletes feltételeiről (nyílt ülésrész)

4)     Rendeletalkotás a bölcsődei ellátás igénybevételéről (nyílt ülésrész)

5)     Kivitelező kiválasztása a Horgász utcai csapadékvíz elvezetés munkálataira (nyílt ülésrész)

6)     Bejelentések (nyílt ülésrész)

7)     A sükösdi Művelődési ház energetikai korszerűsítése (zárt ülésrész)

 

 

Kérem a Képviselőket, hogy a testületi ülésen feltétlenül jelenjenek meg! Esetleges távolmaradásukat kérem, jelezzék!

 

Sükösd, 2018. október 5.

 

 

 

Tisztelettel:               Tamás Márta sk.
                                                polgármester

 

 

 

 

 

 

Az ülés nyílt napirendjeit tárgyaló részei nyilvánosak, azon bármely állampolgár jelen lehet!


Kapcsolódó dokumentumok:

2018-10-05 12:26


Vissza