Hirdetmény Sükösd településrendezési eszközeinek módosításáról
 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2021. szeptember 15-én jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

 

Sükösd településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) 2021. szeptember 24-től az előírt egyeztetési eljárást követően az alábbiak szerint módosultak:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában megvalósuló az 51. sz. főút települési elkerülő nyomvonala és az 51. főúttal párhuzamos és a belterületi kerékpárút engedélyezett tervei szerintiekkel a kiegészítés, illetve pontosítás jóváhagyása megtörtént.

 

 

 

 

Sükösd, 2021. október 5.                                                 Tamás Márta sk.

                                                                                                 polgármester

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-10-05 14:55


Vissza