Ipari park VI. forduló pályázati felhívás
Pályázati felhívás
VI. forduló

Sükösd Nagyközség Önkormányzata TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00020 számú nyertes pályázati projektben megvalósítja a település déli részén lévő ipari parkjának infrastrukturális kiépítését.  Az Önkormányzat nyílt pályázati felhívást tesz közzé a fejlesztéssel érintett ingatlanainak hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági célú építmény létesítése, gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Sükösdön

Bérelhető terület: A terület víz, szennyvízcsatorna, szilárd burkolatú út, gázvezeték közmű kiépítéssel rendelkezik, villamos energia kiépült. 

Az „A” körzetben 3 kialakított kivett, beépítetlen műv. ágú telek : A6 telek: 1921/15 hrsz. 1783 m2, , A9 telek: 1921/18 hrsz. 1783 m2, A10 telek: 1921/19 hrsz, 1783 m2.

Bérleti időszak: 7 év

Bérleti díj(nettó): „A” körzet telkei eseténévente 60 000 Ft+ ÁFA

A Bérbevevő azzal a kötelezettséggel köti meg a bérleti szerződést, hogy

a)      a bérelt területen gazdasági tevékenység folytatására alkalmas építményt létesít, ott tevékenységét a bérleti időszakban megkezdi

b)      a bérlet lejártát követő 30 napon belül az Önkormányzattal kötött adásvételi szerződéssel tulajdonába veszi a bérelt területet, melynek vételárát a Bérbeadó és Bérbevevő által közösen kiválasztott igazságügyi ingatlanforgalmi becslő által megállapított érték szerint határozzák meg. Az így kialakított vételárra az akkor hatályos jogszabály szerinti ÁFÁ-t fel kell számítani.

A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt területen a bérleti időszak alatt nem építi fel gazdasági tevékenységre szolgáló építményét, és abban a gazdasági tevékenységet nem kezdi meg, elesik a terület további bérleti és vásárlási jogától, és tudomásul veszi, hogy annak használati és birtoklási jogát az Önkormányzat visszaveszi. Az ingatlanon addig elvégzett bérlői beruházás elszámolása kizárólag az Önkormányzat által elfogadott más érdeklődő és a Bérbevevő közötti megállapodásban történhet.

Sükösd településrendezési terve, és Helyi Építési Szabályzata az általános építési eljárási szabályok betartása mellett kötelező, és amely a www.sukosd.hu honlapon megismerhető.

Ajánlatok nyomtatványainak kikérése, benyújtásának módja:

Az érdeklődő vállalkozások a pályázat mellékleteit a www.sukosd.hu honlapon e felhívás mellett találhatják.

Az pályázatokat folyamatosan 2022. január 17-ig nyújthatják be a jegyzo@sukosd.hu email címre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

Önkormányzati képviselő- testület dönt 2022. január 30-ig. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást 2022. február 3-ig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a pályázati eredmény közlését követő 8 napon belül bérleti szerződést, adásvételi előszerződést köt.(az adásvételi előszerződés ügyvédi költségei a pályázót terhelik)

(Mellékletek: változási vázrajz, bérleti szerződés tervezete tájékoztatásul, pályázati adatlap, átláthatósági nyilatkozat)

 

 

 

 2022-01-07 10:18


Vissza