Dr. Belon Gellért emléktáblájának a felavatása

Dr. Belon Gellért emléktáblájának felavatása2007. október 7-én, délelőtt 10 órakor az ünnepi szentmise után avatták és szentelték fel Sükösdön a nagyközség egykori plébánosának, későbbi pécsi püspöknek, Dr. Belon Gellértnek az emléktábláját. Ünnepi beszédekkel, dokumentumok felolvasásával, köszöntőkkel emlékeztek meg a szónokok a püspökről, valamint egyházi énekekkel tisztelgett a helyi keresztény kórus a neves személyiség emléke előtt. A püspök nevét viselő sükösdi cserkészcsapat, az egyházi képviselők és a jelenlévő katolikus hívek a közel egy órás ünnepség végén koszorúzással rótták le kegyeletüket és alázatos szívvel énekelték el a Himnuszt. (pz)

 

 

 

 

Dr. Belon Gellért püspök

 

Igen sok hívő köszönheti neki, hogy jobban megismerhette Jézus lelkületét és imaélete gazdagodott. A proletárdiktatúra egyházpolitikájának áldozata lett. Évekig tartó betegsége miatt is sokat szenvedett. Püspöki jelmondata - Sebtől gyógyult - bármily teljes életet élt, nem e világon ígért számára gyógyulást.


Belon Gellért püspök 76 éves korában, 1987. május 23-án hunyt el. Füzesabonyban született 1911. szeptember 24-én, de a Kalocsai Főegyházmegye papjává szentelték 1934. június 17-én. Jellemző egyéniségének egyértelmű alkalmasságára és kiváló lelkipásztori hírére, hogy amikor még semmilyen intézményes kapcsolat sem lehetett hazánk és a Szentszék között, 1959. szeptember 23-án XXIII. János pápa elidei címzetes püspökké nevezte ki, és a Pécsi Egyházmegye vezetését bízta rá. (Ez akkor történt, amikor már egyre kevesebb főpásztor volt hazánkban, és Szabó Imre esztergomi segédpüspök keserű tréfával mondta magáról, hogy ő "Magyarország segédpüspöke". Egyre többfelé hívták ugyanis bérmálni, papokat szentelni. Kis táskában vitte szétcsavarható pásztorbotját, és vonattal utazva igyekezett helytállni.)

Az új pápa - még minden későbbi "keleti politikát" megelőzően - végre lépni kívánt, a "hallgatás egyházában" főpásztorokról akart gondoskodni. Élt az egyháznak azzal a jogával, hogy maga választhassa meg püspökeit. Belon Gellért esetében remélhette, hogy az államnak - ha jóindulatú - nem lesz ellenvetése...

Belon Gellértet azonban a hatalom nem engedte püspökké szentelni, nem viselhetett püspöki jelvényeket és címet. Derék emberek egyházközségébe, de kicsiny, eldugott helyre helyeztették plébánosnak. Negyvennyolc éves volt akkor. Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy belső békében, teológiában, lelkiségben elmélyülve igyekezzék minél többet adni azoknak, akiket elérhetett.

Csak 1982. április 5-én jött el az ideje, hogy a "keleti politika" kompromisszumaként pécsi segédpüspökké nevezze ki őt II. János Pál pápa. Ekkor már Jánoshalmán lehetett plébános, és felszentelt püspökként is hívei között maradt. A Szent István Társulat jóvoltából 1978-ban szélesebb körben is gyümölcsöztethette lelki írói értékeit. Imádkozzál! című kötete két kiadást ért meg. 1984-ben pedig Jézus lelkülete című elmélkedéskötete volt "sikerkönyv". Lelkipásztori lelkületére és intelligenciájára jellemző, hogy a magyar szellemi élet kiválóságai közül is többekkel került kapcsolatba. Illyés Gyula is vele beszélte meg hit és elmúlás kínzó kérdéseit. Ezért is kívánta, hogy ő temesse. Nagy lélek, nagy főpásztor volt.

 

Fotók az alábbi linkre kattintva láthatók

http://www.sukosd.hu/?module=images&action=img_gallery&inframe=1&fname=BELON

 

  

 

  

 


2011-02-28 19:40


Vissza