Helytörténeti egyesület
 

 

Kedves Olvasó! 

 

 

 

Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy községünk honlapján röviden bemutathatom a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesületet és eddigi munkáját. Remélem, hogy a cikk által még több ember megismeri munkásságunkat.    Felgyorsult világunkban egyre nehezebbé válik a múlt értékeinek megőrzése, kutatása. Fontos feladat az enyészetnek kitett tárgyak, a lakókörnyezet, a lakóhely történelmének és történetének megismerése, a tudás, a hagyományok megőrzése, kutatása, ápolása és ezek megismertetése az ifjabb és eljövendő nemzedékkel. Hiszen jövőnk alapja a múlt tudásából, hagyományaiból épül. Az embernek szüksége van egy támpontra, egy kapaszkodóra, amihez vissza tud nyúlni, ha eltéved a minden irányból ömlő idegen „kultúra” kavalkádjában. Ebben  támasz a közösségünk tudása, értéke, hagyományai.  Ebből a meggondolásból alakult községünkben a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület, amely a következőket tűzte ki feladatául: 

- a helyi hagyományok, a népi kultúra, illetve néprajzi gyűjtés és a mindennapi élet eszközeinek felkutatása, gyűjtése és megőrzése a jövő számára.
-  Sükösd község keletkezésének és történetének megírása és megjelentetése.
- a helytörténeti és néprajzi kutatások eredményeit a lakosság és az iskolás korosztály egyaránt megismerje, ennek érdekében, kiállításokat szervezünk Sükösddel kapcsolatban és szeretnénk összefoglaló kiadványokat készíteni.
 Társaságunk 2003-ban 5 fővel a Sükösdi Művelődési Ház keretein belül alakult. A létszámunk folyamatosan bővülve, 2005 decemberére elérte a 17 főt és így megalakítottuk a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesületet. Egy olyan lelkes társaság jött létre, akik anyagi juttatás nélkül, önkéntesen végzik munkájukat a közösségünk javára. 

 

 

Tagjaink:

Bergmann Adrienn

Borsányi Gellért
Borsányi-Varga Katalin

Kaszás Katalin

Dr. Késmárki Júlia

Kiss Tamás

Koprivanacz Istvánné

Kozma Róbert

Kusztorné Varga Edit

Dr. Maruzsa Zoltán

Radics Józsefné

Szerletics Róbert

Tátrai Józsefné

Dr. Tóth Attila

Kovács Edit

Varga Erzsébet

Zámbó Ildikó  

 

 

Az első kiállításunkat 2004 júliusában a sükösdi „Anna Napok” nyitónapjára szerveztünk  „ A mi falunk”  címmel. Itt átfogóan bemutattuk Sükösd történetét az 1700-as évektől térképeken, adóösszeírásokon, dokumentumokon. A fotókiállítás keretében sükösdi illetőségű embereket, levente és leányegyletet az 1930-as évekből, sükösdi elemi és általános iskolai osztályokat, színjátszó csoportokat stb. szerepeltettünk. Néprajzi kapcsolatban pedig a régi aratás történetét dokumentumokkal és archív fotókkal illusztrálva, valamint mindennapi tevékenységgel és munkával kapcsolatos tárgyi eszközöket állítottunk ki tárlókon. A sikeres kiállításon felbuzdulva, az ez után következő kiállításokat is mindig, az Anna Napok keretében péntekenként, mint a falunapok megnyitó rendezvényét szerveztük. 2005-ben a sükösdi viselet és szobabelső volt a téma. Színes sükösdi ruhákat állítottunk ki próbababákon, és felépítettünk egy régi sükösdi tisztaszoba belsőt. A kiállításról a Petőfi Népe megyei napilap is tudósított.  2006-ban három fő téma bemutatását tűztük ki célul. Az egyik néprajzi jellegű, konkrétan a kender és a len feldolgozása volt, ami régen a sükösdi asszonyok-lányok jellemző téli elfoglaltsága volt. A fonás, szövés eszközei kerültek a közönség elé. A másik téma; Sükösd község régen és ma térképekről, és az akkori település szerkezete a telektulajdonosok neveivel. Harmadikként archív fotók, régi házak és sükösdi képeslapok reprodukcióit állítottuk ki.  2007. Ebben az évben kovácsműhely került kiállításra. Egy kovácsműhelyt a „volt Tajdina” építettünk fel a Művelődési Ház termében. A kiállítást Tajdina József plébános úr nyitotta meg, mint a kovácsműhely hagyatékozója.  2008-ban a sükösdi iskola történetét és egy osztálytermet mutattunk be. Itt bemutatásra kerületek az oktatásban használt tárgyak, eszközök osztályképek. A közönség megtekinthette, hogyan is nézhetett ki iskolánk a múlt században. 2009-ben Aladics Antal grafikus és festőművész Sükösdi-Emlék-Képek kiállítását tekinthették meg az érdeklődők két helyszínen. A Művelődési Házban Sükösdről és környékéről az alkotó által összeállított képeket, az Egyházközségi Házban pedig a vallási témájú műveit tekinthették meg az érdeklődők. 2010-ben Tamás József sükösdi származású fotográfus a bajai Duna fotóklub elnökének munkásságát bemutató kiállítást rendeztünk és részt vettünk a Szüreti bál és felvonulás szervezésében, kivitelezésében. Közeli terveink között szerepel a sükösdi avarkori temető leleteinek bemutatása. Megragadva az alkalmat ezúton is kérem azoknak a személyeknek a támogatását, akik szívesen segítenék történeteikkel, adatokkal, fotókkal, tárgyakkal felajánlásokkal stb. munkánkat. Ezügyben  keressék a Művelődési Házban Szerletics Róbert könyvtárost személyesen vagy a 06-79/563-066 számon 14-18 óra között, vagy keressenek meg engem. 

 

 

 

Borsányi Gellért

az egyesület elnöke

 

 

 

 2022-03-23 08:40


Vissza