Rendeletek

https://or.njt.hu/onkorm/-:11:1828:-:-:1:-:-:-/1/10


 Hatály Rendeletek
1994.03.10 3/1994. (III.10.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
2000.09.06 10/2000. (IX.06.) Rendelet az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről
2000.10.01 - 2012.04.01 11/2000. (IX.28.) Rendelet a Sükösdi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
2000.11.02 - 2013.01.13 15/2000. (XI.02.) SÜKÖSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/ 2000. (XI. 2.) Kt. számú rendelete a helyi építési szabályokról a 17/2003. (IX. 18.) Kt. sz. és 17/2007. (X. 18.) Kt. sz. módosító rendeletekkel egységes szerkezetben.
2002.01.01 - 2017.08.01 14/2001. (X.25.) A köztisztviselők szociális, jóléti juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
2011.09.16 16/2001. (IX.15.) Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról...
2002.07.11 11/2002. (VII.11.) Rendelet a környezetvédelemről
2003.01.01 22/2002. (XII.12.) A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet egységes szerkezetben
2003.01.01 24/2002. (XII.12.) Rendelet a helyi iparűzési adóról
2003.01.01 25/2002. (XII.19.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról