Rendeletek

https://or.njt.hu/onkorm/-:11:1828:-:-:1:-:-:-/1/10


 Hatály Rendeletek
1994.03.10 3/1994. (III.10.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
2000.09.06 10/2000. (IX.06.) Rendelet az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről
2003.01.01 24/2002. (XII.12.) Rendelet a helyi iparűzési adóról
2007.08.23 11/2007. (VIII.23.) Az út építéséről, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló rendelet
2010.09.21 11/2010. (IX.21.) Az önkormányzat rendelete a környezetvédelemről
2011.01.01 20/2010. (XII.22.) A közterület használatáról szóló rendelet
2011.03.01 5/2011. (II.23.) Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól.
2012.04.01 8/2012. (III.30.) a Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat vagyonáról
2013.01.14 14/2012. (XII.15.) Önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról
2013.12.19 13/2013. (XI.11.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról