Tájékoztatás az 51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út építési engedélyezéséről
 

                            

Tájékoztatás az51. sz. főút fejlesztése M9 gyorsforgalmi út-Baja között, Sükösd és Érsekcsanád elkerülő út

építési engedélyezéséről

 

 

 

 

A tervezett projekt  az M9 gyorsforgalmi úti körforgalmú csomópont-Baja között burkolatmegerősítést, kerékpárút építést, valamint a Sükösdöt és Érsekcsanádot elkerülő 2 x 1 forgalmi sávos új út építését tartalmazza.

A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.2.35. pontja szerint, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Építtető) megrendelésére az Unitef’83 Zrt. elkészítette a projekt engedélyezési terveit.

 

A projekt építési engedélyezési eljárásának lefolytatásában illetékes hatóság a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya (engedélyező hatóság).

 

Az építési engedélyezés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján történik.

 

Az útépítési engedély idegen ingatlan birtokba vételére, annak az építéssel összefüggő használatára nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb előírt engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

 

Tehát jelen építési engedélyeztetési eljárásnak nem tárgya az érintett ingatlanok megszerzése. A beruházással érintett területek megvásárlására/kisajátítására – külön eljárásban – az út kivitelezésre történő elrendelése után van mód, melyről minden érintett ingatlantulajdonos értesítést fog kapni.

 

 

 

 

 

 

 

 Kapcsolódó dokumentumok:

2021-03-02 10:00


Vissza